Žarko Trebjesanin

Psiholog Žarko Trebješanin proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, etnopsihologije i folkloristike. Najviše je posvećen izučavanju teorija ličnosti, posebno Frojdove, Jungove, Adlerove, Maslovljeve, Olportove i Fromove.

Redovni profesor je na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu predaje predmet Neverbalna komunikacija, a na Učiteljskom fakultetu predmet Psihologija ličnosti.

Do sada je objavio dvadesetak knjiga, četrdesetak predgovora / pogovora, kao i više od dve stotine naučnih i stručnih radova.

Osnivač je i urednik biblioteke «Psihologija za radoznale» (Zavod za udžbenike, Beograd). Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije i glavni urednik Psiholoških novina.

Napisao je scenario i bio voditelj u seriji „U središtu duše: priče o Frojdu“ (koja je u tri nastavka emitovana na RTS decembra 2006).

Dobitnik je nagrada "Veselin Lučić" (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), "Borislav Stevanović" (za naučni dorinos psihologiji),  "Živorad - Žiža Vasić" (za popularizaciju savremene psihologije), “Vitez poziva” (za časno i profesionalno obavljanje svoje delatnosti), “Stojan Novaković” (za najbolji srednjoškolski udžbenik), kao i "Radoje Domanović" (za doprinos tumačenju satire).