Knjige

Neverbalna komunikacijaNesumnjivo je da će knjiga o kojoj govorimo biti osnovna literatura studentima psihologije i antropologije koji izučavaju neverbalnu komunikaciju, ali i svima onima koji u okviru svojih akademskih i strukovnih studija moraju da se se susreću sa problemom razumevanja i uspostavljanja uspešne komunikacije. Mora se istaći da su autori koristili vrlo obimnu i relevantnu literaturu za izučavanje ove tematike. /.../ Ono što bih želeo posebno da istaknem jesu dobre, adekvatne ilustracije. Kao što nekad neverbalni znaci govore rečitije od reči, tako i dobro odabrane ilustracije (osobito fotografije iz realnog života) zamenjuju ili odlično dopunjuju duge verbalne opise.  Tih ilustracija u ovoj knjizi nije mali broj (Iz recenzije prof. dr Bore Kuzmanovića).

udzbenikOvaj udžbenik sadrži niz tema iz opšte psihologije (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, motivacija, emocije, konflikti itd.), ali mnoge važne i atraktivne teme iz razvojne, socijalne i kliničke psihologije, kao i psihologije ličnosti.

Psihologija se kao naučna disciplina u ovom savremenom udžbeniku pokazuje kao veoma zanimljiva, živa, značajna, pouzdana i upotrebljiva, koja pomaže ljudima u razumevanju i rešavanju mnogih individualnih, međuličnih, kao i nekih socijalnih problema.

Udžbenik Žarka Trebješanina Psihologija „bogatstvom i tačnošću svog sadržaja i didaktičkim oblikovanjem tih sadržaja predstavlja značajan napredak u produkciji udžbenika za srednje škole“ (Iz recenzije prof. dr Ivana Ivića).

pojedinac_grupaUdžbenik Žarka Trebješanina i Zorana Lalovića Pojedinac u grupi u kojem su izloženi najznačajniji problemi i oblasti socijalne psihologije namenjen je učenicima III ili IV razreda opšte gimnazije u Crnoj Gori kao obavezan izborni predmet.

Udžbenik se sastoji  iz šest  celina:
Uvod u predmet (Predmet i metode socijalne psihologije); Socijalizacija ličnosti (Procesi, agensi i izvori socijalizacije; Efekti socijalizacije; Socijalni stavovi; Predrasude i stereotipi i Vrednosti i moral) Psihologija grupa (Vrste grupa i njihove karakteristike; Formiranje i održavanje grupa; Grupni odnosi i Grupni procesi) Komunikacije u grupi (Kumunikacije u grupi) Rukovođenje i odlučivanje (Vođstvo) i Odabrana poglavlja iz socijalne psihologije (Pishologija marketinga i propagande i Masovna ponašanja)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>