Rečnik psihologije

Rečnik psihologije

Objavljivanje Rečnika psihologije Žarka Trebješanina predstavljalo je značajan doprinos ne samo našoj, inače oskudnoj, psihološkoj literaturi, već i našoj kulturnoj baštini. Od pojave prvog izdanjaRečnikapsihologijeprošle su dve decenije i za to vreme psihologija je nastavila da se ubrzano razvija, a i da stiče sve širi krug čitalaca. Kako se psihologija sve više udaljava od zdravorazumske psihologije, uz to se granajući u mnoštvo posebnih psihologija i brišući granice sa srodnim prirodnim i društvenim naukama, tako se usložnjava i obogaćuje njen jezik. Sa preko hiljadu novih ili dopunjenih termina, što je više od petine ukupnog broja odrednica, novo izdanjeRečnika psihologijeuspešno drži korak sa brzim razvojem psihološke terminologije.Rečnik psihologijeje dragocen i pouzdan vodič svima – i laicima i stručnjacima – koji dolaze u kontakt sa psihološkom literaturom, bilo da je čitaju, pišu ili prevode.

Prof. dr Dragan Popadić


Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija

Nesumnjivo je da će knjiga Žarka Trebješanina i Bojana Žikića, Neverbalna komunikacija: antropološko psihološki pristup biti osnovna literatura studentima psihologije i antropologije koji izučavaju neverbalnu komunikaciju, ali i svima onima koji u okviru svojih akademskih i strukovnih studija moraju da se se susreću sa problemom razumevanja i uspostavljanja uspešne komunikacije. Mora se istaći da su autori koristili vrlo obimnu i relevantnu literaturu za izučavanje ove tematike. No, ovo štivo će biti privlačno i za znatno širi krug čitalaca zato što se na zanimljiv, naučno utemeljen i u dobrom smislu lak način bavi životno važnim i većini u iskustvu poznatam pojavama. Ono što bih želeo posebno da istaknem jesu dobre, adekvatne ilustracije. Kao što nekad neverbalni znaci govore rečitije od reči, tako i dobro odabrane ilustracije (osobito fotografije iz realnog života) zamenjuju ili odlično dopunjuju duge verbalne opise. Tih ilustracija u ovoj knjizi nije mali broj (Iz recenzije prof. dr Bore Kuzmanovića).


Psihologija

Psihologija

Ovaj udžbenik sadrži niz tema iz opšte psihologije (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, motivacija, emocije, konflikti itd.), ali mnoge važne i atraktivne teme iz razvojne, socijalne i kliničke psihologije, kao i psihologije ličnosti.
Psihologija se kao naučna disciplina u ovom savremenom udžbeniku pokazuje kao veoma zanimljiva, živa, značajna, pouzdana i upotrebljiva, koja pomaže ljudima u razumevanju i rešavanju mnogih individualnih, međuličnih, kao i nekih socijalnih problema.
Udžbenik Žarka Trebješanina Psihologija „bogatstvom i tačnošću svog sadržaja i didaktičkim oblikovanjem tih sadržaja predstavlja značajan napredak u produkciji udžbenika za srednje škole“ (Iz recenzije prof. dr Ivana Ivića).


Pojedinac u grupi

Pojedinac u grupi

Udžbenik Žarka Trebješanina i Zorana Lalovića Pojedinac u grupi u kojem su izloženi najznačajniji problemi i oblasti socijalne psihologije namenjen je učenicima III ili IV razreda opšte gimnazije u Crnoj Gori kao obavezan izborni predmet.
Udžbenik se sastoji iz šest celina:
Uvod u predmet (Predmet i metode socijalne psihologije); Socijalizacija ličnosti (Procesi, agensi i izvori socijalizacije; Efekti socijalizacije; Socijalni stavovi; Predrasude i stereotipi i Vrednosti i moral) Psihologija grupa (Vrste grupa i njihove karakteristike; Formiranje i održavanje grupa; Grupni odnosi i Grupni procesi) Komunikacije u grupi (Kumunikacije u grupi) Rukovođenje i odlučivanje (Vođstvo) i Odabrana poglavlja iz socijalne psihologije (Pishologija marketinga i propagande i Masovna ponašanja)


Psihologija ličnosti

Psihologija ličnosti

Knjiga PSIHOLOGIJA LIČNOSTI prof. dr Žarka Trebješanina ima tri tematske celine. Studentima, ali i svakom čitaocu koji nije psiholog ona omogućava da se upozna sa karakteristikama savremene psihologije ličnosti. Omogućava i da se čitaoci upoznaju s najpoznatijim i najuticajnijim teorijama ličnosti i s osnovnim oblastima proučavanja uokvirupsihologijeličnosti kaonaučnediscipline.
Najzanimljiviji je centralni deo knjige u kojem su na sistematičan, jednoobrazan i uporediv način izložene najznačajnije i najuticajnije teorije ličnosti. Važno je reći da njihovi prikazi dolaze iz pera Žarka Trebješanina, jednog od najboljih poznavalaca teorija ličnosti kod nas. On je znalačkom odabiru informacija priključio i brižljivo odabrane tekstualne i slikovne ilustracije.
Trebješaninova PSIHOLOGIJA LIČNOSTI, pored detaljnog i veoma informativnog sadržaja, donosi i registar ključnih pojmova sa saže-tim određenjima i rečnik. Moderan dizajn i kvalitetne ilustracije dodatno obogaćuju doživljaj čitalaca prilikom susreta s ovom knjigom. (Iz recenzije prof. dr Biljane Trebješanin)


Šta Jung zaista nije rekao

Šta Jung zaista nije rekao

O Jungovom delu, baš kao i o Frojdovom, postoji mnoštvo neistina, poluistina i stereotipnih shvatanja, koja otežavaju njegovo razumevanje. Postoji, međutim, bitna razlika u iskrivljenoj recepciji Frojdove i Jungove teorije. Dok je Frojdovo delo, u svesti široke publike često izopačeno i krivotvoreno, uglavnom žrtva predrasuda, dotle je Jungovo, uprošćeno i iskrivljeno, pretežno žrtva stereotipa.
Mada je poznato da se stereotipi teško i sporo menjaju, nadamo se da će čitalac kome nije previše blisko Jungovo delo, ali je dovoljno radoznao i otvorenog uma, posle čitanja ove knjige makar preispitati svoja dotadašnja shvatanja o arhetipovima, kompleksima, Animi i Animusu, Personi i Senci, Sopstvu i egu, o ličnom i kolektivnom nesvesnom, o smislu indivividuacije, o značenju snova, o mitovima i religiji, o neurozi i psihoterapiji, kao i mnogim drugim Jungovim teorijama i pojmovima o kojima nije bio valjano obavešten.


Frojdovo zaveštanje

Frojdovo zaveštanje

Frojd, tvorac psihoanalize, danas se, po nepodeljenom mišljenju merodavne stručne, naučne ali i šire kulturne javnosti, smatra najvećim psihologom i jednim od najvećih mislalaca u istoriji čovečanstva. Ali, u čemu je veličina Frojda? Kakve nam je on duhovne darove ostavio u svojoj zaostavštini? Frojd je kao ličnost još uvek predmet strasnih rasprava i kontroverzi, za neke on je tipičan autoritarni vođa, dok je za druge oličenje trpeljivosti, za jedne je neurotična, a za druge zrela ličnost, za neke narcisoidan, sujetan, a za druge skroman. Ko je Sigmund Frojd i kakva je njegova prava ličnost? To su pitanja na koja knjiga Frojdovo zaveštanje (IP Žarko Albulj, 2009) odgovara na sažet i razumljiv način.


Mač, štit i melem

Mač, štit i melem

Knjiga je sačinjena od dvadesetak studija, ogleda i osvrta na savremenu srpsku satiru i, posebno, na prvoklasne aforizme Baljka, Simića, Jovanovića, Čotrića, Markovića i dr., koji nastaju kao kritički komentar na gluposti i oholost vlasti, probleme tranzicije i tamnu stranu našeg mentaliteta (netolerancija, inat, sujeta, megalomanija, mitomanija, impulsivnost, iracionalnost itd.). Satirično stvaralaštvo se analizira sa socijalnopsihološkog i književnoestetskog stanovišta.


Rečnik jungovih pojmova i simbola

Rečnik jungovih pojmova i simbola

U ovom jedinstvenom i impresivnom rečniku na preko pet stotina stranica na esejistički i stručan način obrađeno je oko 450 pojmova i simbola koji su bitni za dobro poznavanje složene Jungove psihologije. Specifičnost Trebješaninovog rečnika je što se u njemu osim pojmova nalaze i brojni simboli iz mitologije, religije, folklora, alhemije, astrologije, kabale itd. koji su važni za razumevanje tajni ljudske duše, arhetipova i kolektivnog nesvesnog. Raskošno bogatstvo Jungovih ideja i slojevitost njegovog učenja o ličnosti, moći imaginacije i procesu individuacije osvetljavaju i podupiru odabrane reprodukcije u punom koloru (preko šestotina slika, crteža, fotografija i gravira). Knjiga je dobila nagrade “Veselin Lučić” (Univerzitet u Beogradu) i “Borislav Stevanović” (Društvo psihologa Srbije).


Nikola tesla: ličnost, neuroza i poslanje

Nikola tesla: ličnost, neuroza i poslanje

U knjizi je dat obuhvatan i psihološki prodoran pogled na ličnost Nikole Tesle, na osnovu njegovih autobiografskih spisa, pisama, govora, članaka i intervjua, kao i svedočenja savremenika. Profesor Trebješanin izdvojio je i protumačio Tesline dominantne karakterne osobine, svesne i nesvesne težnje, nagone i strasti, zaključujući da su Teslu odlikovale izrazite osobine: introvertnost, asketizam, racionalizam, sposobnost imaginacije i kritičkog, nekonvencionalnog mišljenja, ali i manje uočljive, kao što su narcizam i sklonost ka mistici. Posebno poglavlje posvećeno je razmatranju Tesline “neuroze”.

Rečnik psihologije

Rečnik psihologije

Vrhunsko delo srpske psihologije i leksikografije obuhvata više od 3.500 odrednica iz različitih oblasti psihologije, od psihologije ličnosti, kliničke psihologije, do psihofizike i psihologije rada, kao i najvažnije pojmove iz svih psiholoških škola i pravaca. Odrednice su napisane izvanredno jasno, precizno, obuhvatno i sažeto. O širokoj prihvaćenosti ovog rečnika govori podatak da je za svega osam godina doživeo čak četiri izdanja!


Leksikon psihoanalize

Leksikon psihoanalize

Ovaj već klasični, obuhvatni leksikon sadrži više od pet stotina gotovo enciklopedijski napisanih odrednica o najpoznatijim pojmovima tvorca psihoanalize, njegovih saradnika, učenika i nastavljača. Do sada je doživeo pet izdanja, što govori da predstavlja pouzdan i neophodan vodič kroz lavirint psihoanalitičkih termina za sve one koji se profesionalno ili iz radoznalosti zanimaju za dubinsku psihologiju.


Politika i duša

Politika i duša

Naizgled nespojive i kontradiktorne pojave – politika i duša – u ogledima i studijama psihologa Žarka Trebješanina neprestano se sukobljavaju, prepliću i prožimaju. U samoj srži onoga što je u čoveku najintimnije i najtananije, u središtu njegove psihe nalazimo tragove društvenog uticaja, nasilja politike, baš kao što i u društvenim pojavama i zbivanjima često nailazimo na upliv iracionalnih psihičkih sila, mračnih strasti i nerazumnih impulsa.


Šta Frojd zaista nije rekao

Šta Frojd zaista nije rekao

Ova zanimljiva, originalna i duhovita knjiga, napisana u vidu pitkih mini eseja o najpoznatijim greškama u tumačenju Frojdovih tvrdnji, pomoći će vam da izbegnete tipične zablude i pogreške u upotrebi psihoanalitičkih pojmova. A, takođe, ona će vam otkriti i da su mnoge od ovih zabluda, zapravo, vid prikrivenog otpora prema neugodnim otkrićima tvorca psihoanalize o našem duševnom životu. Knjiga je dobila nagradu “Borislav Stevanović” (Društvo psihologa Srbije).


Mali leksikon psihoanalize

Mali leksikon psihoanalize

Mali leksikon, sačinjen od oko četiri stotine najznačajnijih pojmova psihoanalize, predstavlja koristan priručnik za snalaženje u gustoj šumi psihoanalitičkih otkrića, pojmova, hipoteza i teorija. Olakšaće vam razumevanje nastanka i suštine Frojdovih ključnih postavki i teorija, a ujedno će vas i podstaći da se sami upustite u uzbudljivu avanturu proučavanja izvornih Frojdovih spisa. Knjiga je dobila nagradu “Borislav Stevanović” (Društvo psihologa Srbije).


Predstava o detetu u srpskoj kulturi

Predstava o detetu u srpskoj kulturi

Multidisciplinarna studija o deci i detinjstvu u tradicijskoj kulturi Srba. Na osnovu analize mnogobrojnih običaja i magijskih obreda koji prate prelomne trenutke iz životnog ciklusa (rođenje, prvo kupanje, progovaranje, prohodavanje, prvo šišanje, krštenje itd.), zatim proučavanjem položaja i vaspitanja deteta u srpskoj patrijarhalnoj kulturi, kao i arhaične slike deteta sadržane u jeziku, poslovicama, blagoslovima, zagonetkama itd., autor rekonstruiše drevno mitsko-magijsko shvatanje prirode deteta i njegovog razvoja u srpskoj kulturi. Knjiga je uvrštena u Antologiju srpske književnosti, koju je sačinio Učiteljski fakultet u Beogradu. www.ask.rs


Fromove dihotomije

Obuhvatna, temeljna i kritička monografija o teoriji ličnosti Eriha Froma. Posebnu pažnju ova studija posvećuje Fromovom shvatanju ljudske prirode, čovekovih osnovnih potreba, kao i njegovim teorijama ljubavi, agresivnosti i tipova društvenog karaktera (autoritarni, primalački, izrabljivački, tržišni, nekrofilni itd.).