Arhiva 21. jul 2019.

ODRASTANJE JEROTIĆA U DOBA ADOLESCENCIJE I RATA

Vladeta Jerotić, Dnevnik: 1938-1945, Ars Libri, Beograd 2019.

Uzbudljivo je i očaravajuće čitanje Dnevnika (1938-1945) Vladete Jerotića o odrastanju, jer njegov autor ima nesvakidašnji dar samoposmatranja, ali i literarni talenat da svoja tanana duševna stanja jasno i lepo iskaže. Od samog početka Dnevnika lične teškoće i patnje drame odrastanja mladog Jerotića prepliću sa spoljašnjim, dramatičnim, tragičnim događajima na kolektivnom, društvenom i istorijskom planu. O svom viđenju roditelja Jerotić, beleži:. “Otac je hteo da bude strog, a nije mogao …” Vladeta je nezadovoljan što ga otac smatra ga površnim i neće da ga razume, a tako su slični. Majka “je htela da bude dobar drug, a nije mogla”. Najbolji drug mu je bio Tasa, sa kojim vodi svakodnevne prisne i duge pubertetske razgovore o Bogu, smislu, zlu, knjigama, filozofiji, književnosti.

Read More

Copyright © 2018. Žarko Trebješanin. All right reserved